078 153 152      Customer area

Onderhoud en service van automatische schuifdeur


Onderhoud van automatische deuren

Bezorgd om een maximum aan haar klanten te bieden, biedt het bedrijf ENTRANCE SERVICES verschillende formules van onderhoudscontracten voor uw automatische deuren (preventie, omnium of diamant). Onze contractuele formules zijn bedoeld om te zorgen voor een verhoogde betrouwbaarheid van uw apparatuur op Belgisch en Luxemburgs grondgebied.

Het onderhoudscontract is de perfecte oplossing om verrassingen in het beheer van uw apparatuur te voorkomen.

De voordelen van ons onderhoud contract

 • Een wachtnummer, regionaal en taalkundig aangepast aan de klant, met rechtstreeks contact met de technicus van wacht,
 • Een 24/7 interventie voor gecontracteerde apparatuur,
 • Een tussenkomst van onze technicus overdag of binnen 2 tot 4 uur voor VIP-pakketten,
 • Een onderhoudsplan dat voorkomt dat uw automatische deuren te snel verslijten en een verslag van uitgevoerd onderhoud,
 • De gratis beschikbaarheid van ons intranet om aanvragen voor interventie, offerte en onderhoud van uw apparatuur onder contractbeheer bij te houden,
 • Zeer voordelige interventietarieven,
 • De nummering van uw apparatuur in onze systemen waardoor een betere kennis van hen en een geschiedenis van de ondervonden gebeurtenissen mogelijk is,
 • Houd uw apparatuur in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese normen.

Voor het onderhoud van uw automatische deur, aarzel niet om onze helpdesk te bellen.

Contract - Preventie

 • Een voorrang voor uw interventie
 • Een of meerdere onderhoudsbezoeken binnen een vastgelegde maand
 • Een preferentieel tarief voor de interventies
 • Een korting van 15% op de prijs van de stukken
 • Toegang tot onze wachtdienst 7d/7d en 24u/24u

Contract - Omnium

 • De voordelen van het contract PREVENTIE
 • Een contract van 5 jaar
 • De interventies (herstellingen) zijn inbegrepen (interventies buiten vandalisme)
 • Het vervangen van gebrekkige stukken die nog verkrijgbaar zijn op de markt
 • Het vervangen van accu’s en batterijen

Contract - Diamant

 • De voordelen van het contract OMNIUM
 • Contract van 10 jaar
 • Het vervangen van verouderde uitrustingen
 • Het plaatsen van een nieuwe uitrusting

Optie - Proximiteit

 • Het onderhoudsbezoek zonder afspraak
 • Het onderhoudsbezoek binnen het jaar en binnen de openingsuren van de klant
 • Minimum 6 maanden tussen elk onderhoudsbezoek
 • 10% op het normale contracttarief
 • Het onderhoudsbezoek zal worden uitgevoerd samen met een ander werk in de buurt

Optie - Afspraak

 • Het onderhoudsbezoek zal worden uitgevoerd volgens een vooraf vastgelegde afspraak
 • 5% verhoging op het normale contracttarief voor administratieve kosten

Optie - 1 jaar gratis

 • 1 jaar gratis op nieuwe uitrustingen die we hebben verkocht
 • 1 jaar gratis indien er een contract van 5 jaar wordt ondertekend
 • Het jaar dat lopende is is gratis
 • Geen gratis jaar op een Diamant contract

Onze partners


Volg ons

Entrance Services


Rue de la légende, 20
4141 Sprimont


Stijn Streuvelstraat, 7
1800 Vilvoorde

078 153 152