078 153 152      Customer area

Milieuplan


Ons energieverbruik verminderen

’s Avonds de lichten uitdoen bij het verlaten van het kantoor, de verwarming of airconditioning iets lager zetten, de stopcontacten uitzetten wanneer deze niet worden gebruikt… Door aandacht te besteden aan het dagelijkse leven, zet ons bedrijf zich in om ons energieverbruik enigszins te verminderen en bijgevolg onze impact op het klimaat.

Duurzame energie gebruiken

We willen duurzame energie gebruiken. We hebben dus een project om onze energiecontracten over te dragen aan Luminus om enkel 100% duurzame energie te gebruiken. Door fossiele brandstoffen te vermijden, verkleinen we onze klimaatvoetafdruk aanzienlijk.

Ons afval verminderen en vechten tegen de veroudering

Een andere manier om onze klimaatvoetafdruk te verkleinen, is door ons afval te verminderen. Of het nu gaat om ons bedrijfsafval of ons papierafval. De eerste stap was het verwijderen van onze FAX, de tweede stap was het verwijderen van de persoonlijke printers. We vermijden plastieken bekers en lepels aan de koffiemachine, we denken aan het hergebruiken van papier als klad en we proberen ons afval goed te sorteren… De medewerkers zijn gemotiveerd om ons te helpen in ons milieuplan. We hebben een echt plan om ongebruikte apparatuur opnieuw toe te wijzen om te voorkomen dat deze beschadigt geraken en we geven er altijd de voorkeur aan om de apparatuur te herstellen wanneer deze stuk gaan in plaats van er nieuwe te kopen. Ons gereedschapspark wordt jaarlijks gecontroleerd, sommige apparatuur is geconditioneerd om, soms meer dan 7 jaar, mee te gaan.

De voertuigen optimaliseren in termen van CO2.

Het personeel wordt direct beïnvloed door het gekozen CO2-niveau bij de aankoop van een nieuw voertuig. Hoe lager het CO2-niveau, hoe hoger het budget dat is toegewezen voor de aankoop van het voertuig. We onderzoeken de mogelijkheid om ook elektrische bestelwagens te kopen. De plaatsing van laadstations op de verschillende sites wordt momenteel onderzocht door onze financiële organisaties en onze aandeelhouders in een investeringsproject. Ons wagenpark wordt voortdurend vervangen om groenere voertuigen te kopen.

Onze zakenpartners goed kiezen.

Ons bedrijf kiest op een verantwoordelijke manier zijn zakenpartners. Het kiezen van een leverancier is voor ons een ecologische keuze en onze klanten zijn vaak het doel om overeen te komen met een milieuplan.

Elektronische facturatie

Ons bedrijf heeft het verzenden van facturen op een elektronische manier ontwikkeld om het afdrukken te voorkomen en onze klanten de toegang te geven tot E-Invoicing.

DIT VERTEGENWOORDIGT DE ACTIES DIE HET BEDRIJF ENTRANCE SERVICES GAAT ONDERNEMEN GEDURENDE DE JAREN 2022-2023 EN 2024. DIT DRIEJARENPLAN IS HEEL BELANGRIJK VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN HET BEDRIJF DAAR WIJ WENSEN DEEL TE NEMEN AAN HET VERMINDEREN VAN ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK.

Ecologie en preventie -> betrokkenheid

De ecologische maatregelen worden genomen in overeenstemming met ons comité voor preventie. Ons systeem van kwaliteitsmanagement wordt aangepast in functie van de genomen maatregelen.Onze commercieel directeur belast met veiligheid en preventie, mevrouw Laurence VESTERS, is betrokken bij de beslissingen. Wij waken over de constante verbetering van de genomen maatregelen.

Constante verbetering

Ecologie en Afval -> betrokkenheid

Het afvalbeheer binnen ons bedrijf is een essentiële kwestie voor de levenskwaliteit van al degenen die daar werken en voor het imago dat ons bedrijf naar onze klanten en de bevolking overbrengt. Sorteren is een echt dagelijks gebaar, dat van elke werknemer wordt verwacht.

Maar om deel te nemen aan een duurzaam en participatief afvalbeheer, is het niet voldoende om uw afval op de juiste manier te kunnen sorteren of zich te plooien naar het sorteren omdat men een sanctie vreest indien men het niet doet. Men moet de betekenis kennen die deze praktijken hebben voor ons en voor de samenleving in het algemeen en de betekenis voor de toekomstige generaties.

Het directiecomité is een bewustmakingsacteur die de opvoeding van de juiste gebaren geeft op het gebied van netheid. Dit om er een hefboom van te maken naar een afvalbeheer dat werkelijk door iedereen wordt gedeeld.

Ons afval wordt beheerd door het bedrijf SUEZ van wie we de nodige certificaten krijgen voor het goede beheer van ons afval.

Ons afval zal ook een nieuwe aanpak ondergaan met gegevens gekoppeld aan het "CORONAVIRUS". Onze technici worden uitgerust met maskers, gel, bril en beschermende handschoenen. De interventiegebieden zullen goed worden afgebakend en er zullen speciale containers worden geïnstalleerd om het afval te verzamelen dat te wijten is aan het "CORONAVIRUS"

Volg ons

Entrance Services


Rue de la légende, 20
4141 Sprimont


Stijn Streuvelstraat, 7
1800 Vilvoorde

078 153 152

Entrance Services © 2024 - Site Internet optimisé par Référenceur - Politique de confidentialité